Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Wahai wanita-wanita Islam janganlah sekali-kali seorang tetangga itu merasa hina untuk memberi sedekah kepada tetangganya walaupun hanya kikil kambing". (Riwayat Bukhari dan Muslim).