Dari Abu `Abdullah Jabir bin Samurah As Sawani ra. berkata "Saya sering sekali shalat bersama-sama dengan Nabi saw., di mana beliau di dalam shalat dan berkhutbah bersahaja saja". (Riwayat Muslim).