Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda : "Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik maka ditimpakan musibah (ujian) kepadanya". (Riwayat Bukhari).