Dari Anas ra. berkata: "Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: "Apabila Aku menguji salah seorang hamba-Ku dengan buta kedua matanya kemudian ia sabar maka Aku akan menggantikannya dengan surga". (Riwayat Bukhari).