Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah saw bersabda : "Sesungguhnya Allah berfirman : "Aku menurut dugaan hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya apabila ia ingat kepada-Ku. (Hadits ditakhrij oleh Turmidzi).